• Služby pro firmy i živnostníky
 • Účetnictví
 • Daňová optimalizace
 • Zastupování před úřady
 • Zpracování mezd
 • Individuální služby
 • Sledování všech termínů a legislativních změn

Správa nemovitostí

 • Zajištění pronájmů
 • Komunikace s nájemníky
 • Sledování zákonných revizí
 • Údržba
 • Zpracování reportů
 • Provádění pravidelných plateb
 • Výběr a kontrola dodavatelů

Investiční fond

 • Hledání vhodných příležitostí
 • Investice do kvalitních a prověřených nemovitostí
 • Právní prověrka
 • Technická prověrka
 • Individuální přístup s ohledem na výši investice a investiční horizont
 • Reálné nemovitosti odolné vůči inflaci
 • Omezená nabídka podílových listů

Architekti

 • Studie
 • Ověření proveditelnosti a kontrola souladu s platnými předpisy
 • Konzultace s dotčenými orgány a se stavebním úřadem
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro odbor památkové péče a národní památkový ústav
 • Autorský a technický dozor
 • Rekonstrukce na klíč včetně zařízení nábytkem